Locatie: Spant! Bussum | Prijs (excl. BTW): € 895,-

Discussies worden feller, aanvallen persoonlijker, we leven in een tijd waarin polarisatie aan de orde van de dag is. Waarin crisis op crisis volgt en het maatschappelijke debat dreigt vast te lopen. Met alle gevolgen van dien voor de reputatie van organisaties. Of het nu een gemeente, bank, ministerie, supermarktketen, energiemaatschappij, NGO of fondsenwerver is: iedereen heeft ermee te maken. Hoe ga je hiermee om als woordvoerder? Kun je hier verandering in brengen, en zo ja: hoe? En ook belangrijk: welke rol spelen de media hierbij?

Hierover gaat het 29e Praktijkcongres Succesvol Persbeleid met als thema: ‘reputatie in tijden van polarisatie’. We hebben het onder meer over het versterken van het stille midden, over social media als broeinest van het ‘wij/zij’-denken, over de soms hoogoplopende spanningen in de relatie tussen woordvoerder en journalist, over politisering van issues, maar ook over de (toenemende) macht van de minderheid.

Natuurlijk zoals altijd met scherpe debatten, puntige TED-Talks en actuele cases. Met als klap op de vuurpijl een interview met bruggenbouwer pur sang: Johan Remkes. Genoeg redenen om op dinsdag 10 oktober aan te schuiven bij dagvoorzitter Twan Huys.

Programma

08.30 REGISTRATIE EN KOFFIE


09.25 OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER


Twan Huys - TV-journalist


09.30 POLARISATIE: POLEN BESTRIJDEN OF HET MIDDEN VERSTERKEN?


Het Wij/Zij-denken uit zich telkens scherper in Nederland. In debatten zorgen de uitersten voor polarisatiedruk op het midden. Ben je voor of tegen? (de wolf, Schiphol, het Kabinet, zwarte Piet, vlees, windmolens, het AZC…) Media leveren met hoor en wederhoor brandstof voor wij-/zij denken en woordvoerders doen dat (onbedoeld) ook meer dan eens. Hoe kom je hieruit? Wat kun je doen als woordvoerder wanneer jouw organisatie hiermee te maken krijgt? Bart Brandsma verdiept zich al bijna 20 jaar in polarisatie, werkt met professionals, van politie tot burgemeesters, van gemeenten, rechtbank tot ministeries. Het is voor elke professional of organisatie zaak om heel precies en strategisch te positioneren in wij-zij. Hoe doe je dat? Dat hoor je van Bart.
Bart Brandsma - Polarisatie-expert, Sociaal en Politiek Filosoof - Directeur ‘Inside Polarisation’


10.20 DEBAT WAT IS DE ROL VAN DE MEDIA IN DE POLARISATIE? EN ZOU HET ANDERS KUNNEN?


De media willen het debat graag voeren met een mening vóór en een mening tegen. Het liefst zo scherp mogelijk. In de praktijk leidt het er frequent toe dat mainstream groeperingen in het debat tegenover splintergroeperingen worden gezet. Omdat beide partijen doorgaans evenveel spreektijd krijgen, ontstaat het beeld dat ze beiden een min of meer even grote groep representeren. Het kleine uiterste wordt groot gemaakt! Met polarisatie als gevolg. Kan dit anders? Waarom niet óók het stille midden een stem geven in het geheel, zodat het een meer genuanceerd beeld geeft? Debat met 3 journalisten van verschillende media.
Rennie Rijpma - Hoofdredacteur - AD
Renzo Veenstra - Hoofdredacteur - Omroep Brabant
Bert Huisjes - Hoofdredacteur en bestuurder - WNL/opdrachtgever Op1


11.00 OCHTENDPAUZE


11.30 TED-TALK SOCIAL MEDIA, HET BROEINEST VAN 'WIJ/ZIJ'-DENKEN: (HOE) REAGEER JE?
De discussies op social media lijken steeds heftiger te worden. De reacties die je krijgt als organisatie steeds lelijker. Wat doe je ermee? Wanneer reageer je en wanneer niet? En als je reageert: hoe dan? …… neemt je mee in de wereld van online polarisatie (spreker nog nader bekend te maken).


11.50 KUNNEN WE DE RELATIE TUSSEN WOORDVOERDER EN JOURNALIST DEPOLARISEREN?


Er is niet alleen sprake van polarisatie in de maatschappij maar ook in de relatie van journalist en persvoorlichter. Journalisten klagen regelmatig dat woordvoerders zich verschuilen achter gelegenheidsargumenten en onvolledige informatie geven, terwijl woordvoerders juist vinden dat journalisten te veel op zoek zijn naar sensatie in plaats van de waarheid. De sfeer wordt harder en de kritiek persoonlijker. Wat is ervoor nodig om woordvoerders en journalisten constructiever te laten samenwerken? Aan tafel zitten Ton van der Ham en Eric Trinthamer. Zij kennen elkaar van een incident in 2018 toen Eric als Hoofd Woordvoering van het UMC Utrecht Ton verbood om een bijeenkomst over ‘openheid en patiëntveiligheid’ te filmen. Het liep zo uit de hand dat Ton ter plekke wegens huisvredebreuk werd gearresteerd. Voor Ton aanleiding om zich te verdiepen in de relatie tussen journalist en woordvoerder, met het boek ‘Voorbij het wantrouwen’ als resultaat. Een van zijn conclusies: er moet meer rust en minder wantrouwen komen tussen beide partijen. Maar hoe bereik je dat? Daarover praat dagvoorzitter Twan Huys met Ton en Eric.
Eric Trinthamer - van juni 2016 tot januari 2021 woordvoerder UMC Utrecht
Ton van der Ham - Onderzoeksjournalist - Zembla


12.30 LUNCH


13.30 CASE SCHIPHOL COMMUNICEREN MIDDENIN EEN MAATSCHAPPELIJK DEBAT


Geen enkele organisatie kan zich meer afzijdig houden van het maatschappelijke debat. Publiek en politiek verwachten steeds vaker dat een organisatie zich uitspreekt over actuele maatschappelijke issues en daar ook actief naar handelt. Of het nu gaat om het stikstofdebat, de energiecrisis, diversiteit en inclusiviteit of de oorlog in Oekraïne. Schiphol is zich hier al langer terdege van bewust. Welke lessen heeft zij hieruit getrokken? Wat is de woordvoeringslijn wanneer het gaat om gevoelige issues? Hoe wordt het intern afgestemd én gecommuniceerd naar de medewerkers? Kees Boef, Directeur Corporate Affairs, neemt je mee in de praktijk van Luchthaven Schiphol die te maken heeft met een veelheid aan actuele issues.

Kees Boef - Directeur Corporate Affairs - Schiphol Group


14.05 INTERVIEW MET EEN BRUGGENBOUWER PUR SANG


Toen het stikstofdossier volledig was vastgelopen, wist hij het vlot te trekken en de gesprekken weer op gang te krijgen. Op één of andere manier wist hij de toon te vinden waardoor partijen zich erkend en gehoord voelden. Ineens kon er weer wél wat. Ineens werd het debat weer op de inhoud gevoerd. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Hoe sla je een brug tussen partijen die zo ver van elkaar lijken af te staan? Gaat het om luisteren, om erkenning, of is er meer? Interview met Johan Remkes over zijn rol als bruggenbouwer in het stikstofdebat.
Johan Remkes - winnaar Machiavelliprijs 2022 voor rol in stikstofcrisis


14.45 MIDDAGPAUZE


15.15 TED-TALK BEN JE NOU EEN DISCUSSIE AAN HET WINNEN OF ELKAAR AAN HET VERLIEZEN?


Dit jaar introduceerde SIRE de campagne 'Verlies elkaar niet - als polarisatie dichtbij komt’. Edward Stolze is de campagnestrateeg achter dit filmpje. Waarom heeft hij gekozen voor deze benadering, deze tone-of-voice en deze woorden?
Edward Stolze - Eigenaar Being There
Campagnestrateeg SIRE-campagne 'Polarisatie'


15.35 TAFELGESPREK HOE OM TE GAAN MET DE MACHT VAN DE MINDERHEID?
2 Cases van organisaties die onlangs in conflict kwamen met actiegroepen/boze burgers. Hoe zag hun persbeleid eruit? Welke tone-of-voice voerden ze? Hoe reageerden de actiegroepen? Hoe werd erover bericht? Welke lessen zijn hieruit te trekken? En: wat vindt journalist …… van het gevoerde beleid van deze organisaties? (sprekers nog nader bekend te maken)


16.15 CASE VAN HET MOMENT
Omdat we een zo actueel mogelijk programma willen aanbieden, laten we één case open tot op het laatste moment. Wat of wie is prominent in het nieuws in oktober? Twan Huys in gesprek met een betrokken journalist en – als hij/zij het lef heeft – de persvoorlichter van de betrokken organisatie c.q. persoon. Onderwerp van gesprek: het persbeleid rondom de kwestie die iedereen in oktober 2023 bezighoudt.


17.00 BORREL
  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl