Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld omdat wij je privacy serieus nemen. Wij behandelen je gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, conform de geldende wet- en regelgeving. Lees onderstaand hoe wij met je gegevens omgaan.

Soorten en doelen van verwerking persoonsgegevens
Wij verzamelen de persoonsgegevens (naam, functie- en contactgegevens) die je direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het bezoek van onze website of het inschrijven voor een nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens om met jou te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Denk hierbij aan:
* Het bevestigen, administreren, factureren en (aanvullend) informeren betreffende je inschrijving voor deelname aan een van onze congres- of studiedagen
* Het toesturen van een evaluatie- en downloadmogelijkheid van naslagwerk
* Het samenstellen van een deelnemerslijst die verspreid wordt onder deelnemers (bestaande uit: naam en organisatie per deelnemer) en sprekers (bestaande uit: naam, functie, organisatie per deelnemer)
* Het via telefoon of e-mail contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Het verzenden van een nieuwsbrief en/of informatie over voor jou mogelijk interessante producten en/of diensten van Corner-Stone

Rechtsgronden verwerking van persoonsgegevens
Het verwerken van je persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende rechtsgronden:
* Toestemming:
je geeft toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens bij inschrijving voor deelname aan een van onze programma’s, het op onze website invullen van het contactformulier of bij aanmelding voor nader informatie
* Overeenkomst:
het verwerken van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst, want zonder je contactgegevens is het voor ons niet mogelijk de door jou bestelde dienst te leveren
* Gerechtvaardigd belang:
het verwerken van je gegevens is noodzakelijk in verband met gerechtvaardigd belang van Corner-Stone, te weten marketingdoeleinden
* Wettelijke verplichting:
er rust een wettelijke verplichting op Corner-Stone om je gegevens op te slaan voor facturatie. Dit teneinde te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst

Privacy adresgegevens
Je gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet verstrekt aan derden tenzij dat wettelijk verplicht is. Indien door jou gewenst, verwijderen wij je gegevens uit onze database.

Privacy website
Alle gegevens die via de website van Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet verstrekt aan derden tenzij dat wettelijk verplicht is.
Wij registreren persoonsgegevens teneinde aan onze bezoekers maatgerichte informatie te kunnen verstrekken over door Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV georganiseerde programma’s. Onze website maakt gebruik van cookies die het voor ons makkelijk maken om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Iedere bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat geen cookies worden geaccepteerd. Desgewenst verwijderen wij op verzoek van een geregistreerde bezoeker zijn/haar persoonlijke gegevens uit onze database.

E-mail
Onder meer middels nieuwsbrieven per e-mail informeert Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV haar relaties over door haar georganiseerde programma’s. Je kunt je toestemming hiervoor altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, telefonisch via 023-5421926 of per e-mail via info@corner-stone.nl.
Je emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Contact
Voor eventuele vragen over deze privacy-verklarin kunt u contact opnemen met:
Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
Lorentzplein 34 – 2012 HJ Haarlem
023-5421926 of info@corner-stone.nl

 

DISCLAIMER
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV is evenwel niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De afbeeldingen op onze website van zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derde partijen.

  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl