Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is opgesteld omdat wij uw privacy serieus nemen. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, conform de geldende wet- en regelgeving. Lees onderstaand hoe wij met uw gegevens omgaan.

a. Privacy adresgegevens
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet verstrekt aan derden tenzij dat wettelijk verplicht is. Indien door u gewenst, verwijderen wij uw gegevens uit onze database.

b. Privacy website
Alle gegevens die via de website van Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet verstrekt aan derden tenzij dat wettelijk verplicht is.
Wij registreren persoonsgegevens teneinde aan onze bezoekers maatgerichte informatie te kunnen verstrekken over door Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV georganiseerde programma’s. Onze website maakt gebruik van cookies die het voor ons makkelijk maken om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Iedere bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat geen cookies worden geaccepteerd. Desgewenst verwijderen wij op verzoek van een geregistreerde bezoeker zijn/haar persoonlijke gegevens uit onze database.

c. email
Onder meer middels nieuwsbrieven per e-mail informeert Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV haar relaties over door haar georganiseerde programma’s. U kunt uw toestemming hiervoor altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden emailbericht, telefonisch via 023-5421926 of per e-mail via info@corner-stone.nl.
Uw emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Contact
Voor eventuele vragen over deze privacyverklarin kunt u contact opnemen met:
Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
Lorentzplein 34 – 2012 HJ Haarlem
023-5421926 of info@corner-stone.nl

 

DISCLAIMER
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV is evenwel niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De afbeeldingen op onze website van zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derde partijen.

  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl