Locatie: MeetINoffice/KAS Meeting | Prijs: € 595,-

Hoe zet ik mijn organisatie zó neer dat gewenste kandidaten ook voor ons kiezen? Hoe zorg je dan voor een optimale employee experience zodat ze zo lang mogelijk met trots en toewijding voor de organisatie blijven werken? En dat ze – wanneer ze de organisatie hebben verlaten – optreden als ambassadeur van de organisatie? Dit zijn de vragen die centraal staan op de Praktijkdag Employee Journey.

Tijdens deze Praktijkdag leer je van de ervaringen van vakcollega’s. Wat verwacht de aanstormende generatie nou precies van hun werk en van de interne communicatie? Hoe kun je stapsgewijs werken aan de Employee Journey? Hoe zet je medewerkers in als ambassadeur? En: hoe creëer je meer energie in de organisatie? Natuurlijk (Praktijkdag) alles ondersteund met casussen uit de praktijk. Extra verdieping bieden de keuzesessies over employer branding en engagement. Laat je informeren en inspireren en schuif aan op dinsdag 12 mei bij dagvoorzitter Arjen Banach.

Tip: profiteer van € 100,- 'mee-neem-premie' en kom als team HR/Interne Communicatie.
Omdat een gezamenlijke aanpak vanuit beide disciplines het beste resultaat oplevert! 

BOORDEVOL 'EMPLOYEE JOURNEY' PRAKTIJK!

Kom luisteren hoe:
Stedin haar employer branding inricht
Lidl engagement tot kunst verheft
AFAS van ex-medewerkers ambassadeurs maakt
SVB via haar medewerkers nieuwe medewerkers werft
OPCW nieuwe medewerkers meteen thuis laat voelen
mboRijnland het persoonlijke gesprek als anker gebruikt
Woonstad Rotterdam diversiteit en inclusie vanzelfsprekend maakt
Gemeente Utrecht haar medewerkers stimuleert om persoonlijke verhalen te vertellen

Programma

08.30 REGISTRATIE EN KOFFIE

09.25 OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER

Arjen Banach - Organisatieveranderaar

09.30 HOE OPVOLGENDE GENERATIES KIJKEN NAAR WERK

‘Het mixen van rijke ervaring met frisse blikken als uitdaging voor morgen’
Hoe zit het met de vergrijzing in jouw organisatie? Wat verwachten nieuwe en oudere
generaties vandaag en morgen van hun werk? Wat boeit ze? Waarin branden ze op? In
welke cultuur gedijen alle generaties het beste?! Hoe ‘maak’ je die samen? Wat
betekent dat voor leiderschap? Hoe kunnen jongere en oudere generaties beter
met elkaar samenwerken? Welke nieuwe generatie komt eraan? Wat gaan zij updaten?
Generatie-psycholoog Aart Bontekoning reikt handvatten aan en laat je ervaren hoe
jouw organisatie de kracht van generatie-diversiteit kan benutten om aantrekkelijk te
zijn voor zowel medewerkers, van de oudste tot de jongste, en als voor klanten.

Aart Bontekoning - Organisatiepsycholoog en Generatie-expert

10.10 ZET JE MEDEWERKERS OP ÉÉN IN DE EMPLOYEE JOURNEY

‘Zet je medewerkers op nummer één, twee en drie. Dan pas de klant. Het zijn jouw
medewerkers die de klant op één zetten.’ Wenda laat zien aan welke knoppen je kunt
draaien in de drie fases van de employee journey: vinden, binden en afscheid nemen
van medewerkers. Ze geeft handvatten hoe je kunt werken aan een optimale employee
experience gedurende de gehele employee journey. Zodat de juiste talenten voor jouw
organisatie kiezen, medewerkers gepassioneerd bijdragen aan succes en oud-
medewerkers ambassadeur blijven.

Wenda Bolink - Strategy Consultant - PROOF

10.45 OCHTENDPAUZE


11.15 CASE: GENOEG TE DOEN BIJ STEDIN

‘Genoeg te doen bij Stedin’, zo luidt het nieuwe werkgeversmerk van Stedin,
Netbeheerder in een groot deel van Zuid-Holland en Utrecht, met ruim 2 miljoen
klanten. Behalve communicatie richting nieuwe medewerkers, is er in de bijbehorende
Employer Brand campagne ook veel aandacht voor het meenemen van de huidige
Stedin-medewerkers. Ze helpen via hun eigen social media-kanalen zelfs mee aan de
werving. Leonie Prins en Alexander Witschge delen hun ervaringen en de resultaten tot
nu toe.
Leonie Prins - Brand Manager - Stedin
Alexander Witschge - Recruitment Marketeer - Stedin


11.50 CASE LIDL: VERHOOG JE ENGAGEMENT OP BASIS VAN DATA

Uiteindelijk willen medewerkers vooral dat er aandacht voor hen is en dat er naar hen
wordt geluisterd. Maar hoe weet je wat er werkelijk leeft op de werkvloer? Lidl doet
landelijk onderzoek en voert daarnaast regelmatig kleine metingen uit. Het Employee
Engagement Team van Lidl speelt aan de hand van deze data in op de wensen en
behoeften van de medewerkers. Hun feedback vormt weer de basis voor verdere
verbeteringen. Intussen heeft dat onder meer geleid tot een Jong Lidl club, een
klankbordgroep, een Stoppen met Roken-programma en fysiotherapie. Lianne Toebes
over het engagement-programma van Lidl.

Lianne Toebes - Sr. Manager Employer Branding, Recruitment & Employee Engagement, Lidl Nederland

12.25 CASE AFAS: HOE JE VAN EX-MEDEWERKERS FANS MAAKT!

Softwarebedrijf AFAS neemt de tijd voor medewerkers die afscheid nemen. Het
verzuimpercentage is 1,65%, het verloop 5% en de gemiddelde omzet per FTE is
297.000 euro. De kracht van AFAS is onder meer de sterke persoonlijke sfeer en de
bedrijfscultuur. ‘Medewerkers die weggaan hebben hun ziel en zaligheid in AFAS
gestoken, dus daar mag je ze op zijn minst voor bedanken. Uit het oog is zeker niet uit
het hart bij ons’, aldus Melanie Blom. ‘Bovendien blijven veel van onze oud-collega’s
werken in het AFAS eco-systeem. Elke vertrekkende medewerker krijgt een mooie bos
bloemen met leuke bemoedigende teksten en we houden contact met elkaar’.

Melanie Blom - Customer Support Manager - AFAS

13.00 LUNCH 

13.45–15.40 PARALLELSESSIES (wisselen van blok tussentijds is mogelijk)

BLOK 1: EMPLOYER BRANDING

13.45 CASE SVB: REFERRAL RECRUITMENT MET WAARDERING ALS BELONING

Dat je niet altijd geld als beloning hoeft te geven om medewerkers te stimuleren nieuwe medewerkers te werven, bewijst SVB. Gekoppeld aan seizoensthema’s worden medewerkers geactiveerd om hun netwerk aan te wenden voor de werving. Met complimenten en waardering als inzet. Waarom deze aanpak? Hoe reageren de medewerkers? En: Wat zijn de eerste resultaten? Heleen Stoevelaar en Silene Geuze lichten toe en bespreken nog cases van twee andere organisaties.

Silene Geuze - Interim Arbeidsmarktcommunicatie-adviseur - Moving2Work
Heleen Stoevelaar - Eigenaar - The Referral Company


14.35 CASE OPCW: THE APP EXPERIENCE!

It is no secret that when new recruits get to learn that they are selected for a post, they are most engaged: this is the momentum you want to capitalize on and point them in the right direction. Think organisational culture, values, ethics… But also more straightforward things: what is the country like that I am going to live in, dress code at the organisation, you name it. The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) decided to use an onboarding app for its new hires. It gives future staff the right information at the right time, at their fingertips, in their pocket, and, it is fun – which leads again to more engagement, giving you and the new hires the chance to make the most of it before they come on board. “The fact of having a modern tool to access information about your new job appeals to me. The onboarding process was much more interactive with the app and shows that the Organisation cares about your experience.” - Senior Knowledge Management Officer

Merlijn Angad Gaur - Head Talent Acquisition - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

BLOK 2: ENGAGEMENT

13.45 CASE MBORIJNLAND: OP RIJNLANDSE MANIER EEN NIEUWE MISSIE BETEKENIS GEVEN

mboRijnland heeft een nieuwe missie gemaakt. Via een interactief proces waarin de merkwaarden ‘nieuwsgierigheid’ en ‘passie’ centraal stond. De uitkomsten zijn vastgelegd in een kompas. Geen lappen tekst of een eindeloos dik document. Integendeel. De missie bestaat uit zes zinnen en zes tekeningen. Dit vanuit de overtuiging dat vooral het gesprek over de missie van belang is. Hoe kunnen medewerkers betekenis geven aan de nieuwe missie? Hoe zorg je daarbij dat iedereen zich er werkelijk aan verbonden voelt en ernaar gaat handelen?
Alma en Marcel beschrijven dit interactieve proces waarin inclusiviteit en de kernwaarden verbinding, vakmanschap en vertrouwen centraal staan. Aan het einde van deze workshop weten de deelnemers hoe ze zelf zo’n proces kunnen starten en opzetten, welke valkuilen en successen er zijn én hoe je na de totstandkoming van zo’n missie het doel en de betekenis levend kan houden.

Alma Feenstra - oud-Stafdirecteur Marketing & Communicatie - mboRijnland
Marcel de Jong - Communicatieadviseur - mboRijnland

14.35 CASE WOONSTAD ROTTERDAM: DIVERSITEIT EN INCLUSIE: MAAK HET VANZELFSPREKEND!

Geen stad is zo divers als Rotterdam en dus vinden wij het belangrijk dat dit in onze organisatie terug te zien is. Hoe realiseer je een inclusieve organisatie? Hoe maak je diversiteit en inclusie bespreekbaar in je organisatie? Hoe kun je managers en medewerkers hierin meenemen? Anneke Mosman, P&O Specialist Diversiteit en Talent- & Organisatieontwikkeling bij Woonstad Rotterdam, laat zien hoe zij het aanpakt, welke partijen zij erin betrekt en welke mee- en tegenvallers je tegenkomt op weg naar een inclusieve organisatie.

Anneke Mosman - P&O Specialist Diversiteit en Talent- & Organisatieontwikkeling - Woonstad Rotterdam

15.20 MIDDAGPAUZE

15.40 EMPLOYEE ADVOCACY: STIMULEER MEDEWERKERS OM TE PRATEN OVER JOUW ORGANISATIE

Verhalen van medewerkers worden als veel betrouwbaarder beoordeeld dan verhalen door ‘organisaties’. Dus maak van je medewerkers ambassadeurs. Help hen hoe ze persoonlijke verhalen kunnen vertellen over hun werk, over de organisatie. En dat heeft Gemeente Utrecht gedaan. Een select groepje medewerkers, geselecteerd uit verschillende afdelingen, is getraind en wordt begeleid in het plaatsen van content. Hans Hilberts vertelt over zijn ervaringen tot nu toe, de hobbels en de successen.

Hans Hilberts - Projectleider Social - Gemeente Utrecht

16.20 MEER ENERGIE IN JE ORGANISATIE

Wat zijn de ingrediënten voor een inspirerende organisatiecultuur waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en met elkaar? Waar je de energie voelt borrelen, initiatieven worden ontplooid en eigen verantwoordelijkheid een gegeven is? Arjen Banach reikt vanuit zijn ervaring als Chief Happiness Officer handvatten aan.

Arjen Banach - Organisatieveranderaar

17.00 BORREL
  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl