Inschrijvingsvoorwaarden

Uw inschrijving wordt door ons per e-mail bevestigd. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, zenden wij u uw entreebewijs.

Bent u onverwacht verhinderd?
Vervanging is altijd mogelijk. Degene die u vervangt, heeft toegang op vertoon van het aan u gerichte entreebewijs. Annulering is uitsluitend aangetekend mogelijk.

Voor annuleringen tot twee weken voor het congres wordt € 100,-- aan administratiekosten in
rekening gebracht. Na deze datum bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd (dus ook als u nog niet heeft betaald).

Betalingsconditie: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl