Inschrijvingsvoorwaarden

Uw inschrijving wordt door ons per e-mail bevestigd. Genoemde deelnamebedragen zijn exclusief BTW. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, zenden wij u uw entreebewijs.

Bent u onverwacht verhinderd?
Vervanging is altijd mogelijk. Degene die u vervangt, heeft toegang op vertoon van het aan u gerichte entreebewijs.

Annulering is uitsluitend aangetekend mogelijk. Voor annuleringen tot twee weken voor het congres wordt € 100,-- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd (dus ook als u nog niet heeft betaald).

Betalingsconditie: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl