Locatie: Spant! Bussum | Prijs (excl. BTW): € 895,-

Informatie-overload, bubbles, thuiswerken, mindere binding met de organisatie ……. Het zijn allemaal factoren die het lastiger maken om medewerkers te bereiken, maar ook voor medewerkers om elkaar te bereiken. We hebben het dan niet alleen over het ‘technisch’ bereiken, het zorgen dat een boodschap daadwerkelijk aankomt. Maar ook over bereiken in de zin van ‘beroeren’. Tijdens het 27e Praktijkcongres Interne Communicatie spitten we beide kanten van ‘bereiken’ dieper uit.

We hebben het onder meer over leiderschapscommunicatie, over hoe je interne communicatie echt iets maakt van iedereen, over AI en de invloed die het heeft op ons vakgebied, over gedragsbeïnvloeding én over generatie Z. Tijdens coaching-keuzesessies krijg je de kans om je verder te verdiepen in deelaspecten van het bereiken van medewerkers. Vanzelfsprekend (want praktijkcongres) kun je ook dit jaar weer rekenen op veel aandacht voor praktijkervaringen en – cases. Genoeg redenen om op dinsdag 24 september aan te schuiven bij dagvoorzitter Renze Klamer (o.m. bekend als presentator van de RTL-talkshow ‘Renze’).
__________________________________________________________________________________________________

Standhouders: 
 

__________________________________________________________________________________________________

Programma

08.30 REGISTRATIE EN KOFFIE


09.25 OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER


Renze Klamer - TV-Journalist (o.m. van de RTL-talkshow "Renze")


09.30 LEIDERSCHAPSCOMMUNICATIE ALS SPEERPUNT


Als iemand invloed heeft op het werkgeluk van medewerkers, dan is dat wel de direct leidinggevende. De kwaliteit van leidinggeven bepaalt of medewerkers blijven of niet. Veel medewerkers vinden dat de communicatie van hun leidinggevende te wensen overlaat, terwijl leidinggevenden zelf vaak vinden dat ze goed communiceren. Daar zit duidelijk ruimte voor verbetering. Zeker omdat communicatie verweven is in alles wat een leidinggevende doet. Hoe overtuig je allereerst leidinggevenden van het belang ervan en van de rol die jij als IC Professional hierin kunt vervullen? Hoe breng je hen vervolgens in stelling en zet je de communicatielijnen uit voor hem of haar? En: Hoe meet je het effect van leiderschapscommunicatie? Bea en Wendy nemen je mee in hun visie en koppelen daar verschillende praktijkvoorbeelden aan.
Bea Aarnoutse en Wendy Eelsing van Leiderschap in Communicatie en auteurs van Was ik niet duidelijk dan?


10.10 CASE HEIJMANS: HELP COLLEGA’S ZÉLF SLIM TE COMMUNICEREN


Dát is de rode draad in de interne communicatie-aanpak bij Heijmans. Toinja van Daal maakt de organisatie communicatiever. Ze vertelt over de aanpak en over hoe je collega’s wel/niet meekrijgt. En ze laat voorbeelden zien van collega’s die geen communicatie-achtergrond hebben, maar wel zelf content maken. Die content is authentiek en wordt goed gewaardeerd. Onder het motto ‘je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden’ deelt ze praktische handvatten en toolkits die je meteen kunt inzetten in jouw werk.
Toinja van Daal - Communicatie Manager - Heijmans


10.50 PAUZE


11.10 TEDTALK: AI EN INTERNE COMMUNICATIE: EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?


Dat AI onze manier van werken flink gaat veranderen, is geen geheim. Maar wat is de invloed van AI op het vak interne communicatie? Wat gaat het ons vak brengen, maar misschien ook wel afnemen? Peter Haan deed onderzoek naar de invloed van AI op het werk en het vak van interne communicatie en laat zien waar AI het vak interne communicatie kan helpen (bijvoorbeeld in het communicatiever maken van de organisatie) en de efficiency kan verhogen. Maar ook waar je voor moet waken in de zin van privacy, intellectueel eigendom en veiligheid van gegevens.
Peter Haan - Directer/oprichter - Evolve


11.30 CASE GEMEENTE ROTTERDAM
 
CULTUURPROGRAMMA ‘STILSTAAN BIJ WAT JE VERDER BRENGT’


Stilstaan. Hoe vaak doen we dit? Stilstaan om na te denken over je eigen of iemands carrière-pad? Stilstaan bij wat er goed gaat in het team of juist niet? Stilstaan bij groepsdynamieken, in- en uitsluiting en normgedrag? Stilstaan bij wat er écht toe doet door niet alleen te luisteren maar ook om echt te begrijpen. Cluster Werk en Inkomen (W&I) van gemeente Rotterdam wil een organisatieonderdeel zijn waarin samen en met elkaar de uitdagingen van vandaag de dag worden aangepakt. Door elkaar te kennen, personen in te zetten op manieren die passen bij diegenen, door open, eerlijk en vooral ook respectvol naar elkaar te zijn. Om dit te doen, werken ze aan deze cultuur, aan houding en gedrag. Stap voor stap bewegen ze met elkaar van bewustwording naar actie. Deze verandering doen ze sámen en is voor en van hen allemaal. Ieder individu heeft eigenaarschap in dit geheel. Maar hoe bereik, motiveer en stimuleer je iedereen? Door te proberen met verschillende middelen en te pionieren met interventies, te vallen en weer op te staan. Ellis en Roy nemen jullie mee in wat goed ging, waar ze tegenaan liepen, hoe vaak ze (ook letterlijk) op de pauzeknop hebben gedrukt en natuurlijk weer op play!
Ellis van Hooff (zij/haar) - Interne Communicatie Adviseur - Gemeente Rotterdam
Roy Russchen (hij/hem) - Strategisch Adviseur - Gemeente Rotterdam


12.10 TEDTALK: DE INVLOED VAN GENERATIE Z OP INTERNE COMMUNICATIE


Gen Z komt razendsnel de arbeidsmarkt op. In 2030 zal 1/3 van de beroepsbevolking al uit deze generatie bestaan. En zoals iedere generatie, nemen ook Gen Z-ers bepaalde overtuigingen en behoeftes met zich mee. Dit vraagt ook om een andere kijk op leiderschap en interne communicatie. Op welke manier willen ze benaderd worden? Hoe kijken ze naar werk? En welke tools kan je als leidinggevende gebruiken om goed met deze generatie samen te werken? Sten van der Heijden, Gen Z-expert en zelf nog nét behorend tot deze generatie, vertelt hier meer over.
Sten van der Heijden - Gen-Z expert - BLOOM.


12.30 LUNCH


13.30 PRAKTIJKSESSIES


Sessie 1: CASE ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI
HOE MAAK JE IC VAN IEDEREEN? HET INTERN COMMUNICATIEKOMPAS GEEFT RICHTING


Hoe breng je je organisatie verder met interne communicatie? Het intern communicatiekompas van Ziekenhuis Gelderse Vallei ondersteunt collega’s en leidinggevenden. Het past bij onze visie, merkwaarden en gedragscode en bevat praktische leidende principes voor taal, toepassing en gedrag. Zodat mensen er ook echt iets aan hebben en zélf in actie komen. Omdat communicatie niet van de afdeling communicatie is, maar van iedereen! Ons voorbeeld volgen? We helpen je graag op weg.
Geertje van Heek - Communicatieadviseur - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Marjolein van den Brink - Communicatieadviseur - Ziekenhuis Gelderse Vallei


Sessie 2: CASE INTERPOLIS
GLASHELDER OVER THE EMPLOYEE JOURNEY


Interpolis wil als verzekeraar impact maken in de samenleving. Daar horen impactmakers bij die als medewerker intrinsiek gemotiveerd zijn, met een ambitie om ervoor te gaan. Kom langs en ervaar hoe Interpolis een glasheldere medewerkersstrategie hanteert om dat te bereiken. Wat brengt het ‘100 dagen gesprek’ en hoe blijf je verrassen? We staan stil bij onboarding, offboarding en alles wat daaraan voorafgaat en er tussenin zit.
Barbara Quist - Specialist Merkbeleving - Interpolis


Sessie 3: CASE HOGESCHOOL UTRECHT (HU)
VAN VERSNIPPERDE COMMUNICATIE NAAR ÉÉN SOCIAAL INTRANET


Bij de HU werken ruim 5.000 mensen en het is een uitdaging om die allemaal geïnformeerd, aligned en betrokken te houden. Uit medewerkersonderzoek bleek dat de communicatie te versnipperd was. Daarop ging de HU van vier verschillende platforms naar ÉÉN HU, het nieuwe sociale intranet. 80% van de medewerkers is daar nu wekelijks te vinden en vanuit het UX-gedachtengoed en de employee journey werkt de HU continu aan optimalisatie van het platform. Ellen van Neerven vertelt over haar ervaringen tot nu toe: over de rol van Teams ten opzichte van het sociaal intranet, wat ze doen om nieuws verder te personaliseren en welke acties ze nemen om medewerkers te betrekken en activeren.
Ellen van Neerven - Adviseur Corporate Communicatie - Hogeschool Utrecht


Sessie 4: CASE BNNVARA
INTERNE COMMUNICATIE IN EEN CRISISSITUATIE


Tranen, woede, schaamte. De emoties kunnen intern hoog oplopen als de eigen organisatie onder vuur ligt in de media. Zeker wanneer het gaat om nieuws over gebeurtenissen die medewerkers persoonlijk hebben geraakt, zoals bij grensoverschrijdend gedrag of poging tot een aanslag. Hoe communiceer je dan naar je eigen mensen? Op welk moment, in welke vorm en met welke toon? Thijs Verheij van BNNVARA vertelt over zijn ervaringen.
Thijs Verheij - Hoofd Corporate Communicatie - BNNVARA


14.15 COACHINGSESSIES


Sessie 1: SITUATIONEEL ADVISEREN: HOE DOE JE DAT?


Als Interne Communicatie professional wil je ertoe doen. Je wilt dat de interne klant je advies accepteert. Of je interne klant nu een beleidsmedewerker, iemand van de OR of een leidinggevende is, er zal ongetwijfeld verschil zijn in de kennis en vaardigheden die ze hebben op het gebied van communicatie. Door hierop je adviesstijl aan te passen verhoog je de kans dat de interne klant je advies accepteert. Jeroen Schoenmakers geeft je in deze sessie handvatten hoe je dat doet.
Jeroen Schoenmakers - Professional Partner Cordes / Eigenaar&oprichter Cobbler Coaching & Training


Sessie 2: HOE ZORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN IN DE ORGANISATIE BEGRIJPELIJK COMMUNICEERT?


Het is belangrijk om duidelijk en inclusief te communiceren, zodat iedereen het begrijpt en zich begrepen voelt. Hoe maak je je organisatie stap voor stap beter in helder communiceren? En hoe kan de ISO-standaard voor heldere communicatie je daarbij helpen? Hoe laat je zien waarom dit belangrijk is en organiseer je trainingen? Hoe ga je om met weerstand? En hoe meet je of het beter gaat? Lodewijk van Noort geeft advies!
Lodewijk van Noort - Voorzitter - Plain Language Association International (PLAIN)


Sessie 3: GEDRAGSVERANDERING? DIT HELPT JE OP WEG!


Menig veranderproces loopt hierop vast: het veranderen van het gedrag van medewerkers. Anouk Visser laat zien welke onbewuste processen de uitkomst van een verandertraject beïnvloeden. Ze neemt je mee langs de belangrijkste weerstanden op de werkvloer: van onszelf, onze collega’s (onderstroom!) en de CEO en geeft je tips hoe je weerstanden effectief kunt verminderen of wegnemen!
Anouk Visser - Docent en oprichter - Gedragsland


Sessie 4: DATAGEDREVEN INTERNE COMMUNICATIE: ZO DOE JE DAT!


Meten is weten, maar wat doe je er vervolgens mee? Hoe zorg je ervoor dat dat wat je meet ook daadwerkelijk de basis is voor verdere acties in je interne communicatie? Oftewel: hoe organiseer je datagedreven interne communicatie? Janna De Cort laat zien wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn en waar je op moet letten. En illustreert e.e.a. met praktijkvoorbeelden.
Janna De Cort - Director of Innovation - Funk-e Verandercommunicatie


15.00 PAUZE


15.20 CASE NS: ELKAAR BEREIKEN DOOR OPEN COMMUNICATIE


Het is je misschien opgevallen dat NS de afgelopen jaren duidelijk een stap heeft gezet naar open en eerlijke communicatie. Dit gebeurde in werving, klantbenadering en in communicatie over maatschappelijke ontwikkelingen die NS raken en ook intern om communicatie vragen. Hoe is dit (samen met HR) aangepakt? Welke strategie is gebruikt, welke kanalen en middelen? Welke rol vervullen leidinggevenden bij deze onderwerpen en hoe zijn zij begeleid? Marjolein van Dommelen doet een boekje open aan de hand van twee stevige voorbeelden.
Marjolein van Dommelen - Hoofd Communicatieadvies - NS


16.00 INSPIRERENDE AFSLUITER
WAT VERTELT HET BREIN ONS OVER HOE WE ELKAAR (BLIJVEN) BEREIKEN?


Arno Folkerts benadert organisaties in transitie vanuit het menselijk brein. Op humoristische wijze laat hij aan de hand van de neurowetenschap zien hoe je in een veranderende tijd de cultuur positief kan beïnvloeden. Met als resultaat dat nieuwe structuren makkelijker worden omarmd én medewerkers meer met elkaar worden verbonden. Het gaat over empathisch leiderschap in gedrag en communicatie, over keuzes van ons brein in samenwerking en structuur, over kwetsbaarheid, commitment en authenticiteit. Riemen vast, want dit wil je meemaken!
Arno Folkerts - Keynote spreker Verandering, Het Brein, Communicatie


16.45 BORREL
  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl