Locatie: Spant! Bussum | Prijs: € 795,-

Interne Communicatie (IC) zit in een transitiefase. Was het binnen organisaties voorheen gebruikelijk om de IC-afdeling in te schakelen voor het informeren van medewerkers en het creëren van draagvlak voor veranderprocessen, inmiddels groeit IC meer en meer toe naar een faciliterende en coachende rol bij het communicatiever maken van de organisatie.

Tijdens het Jaarcongres 2018 hoor je van vakcollega’s hoe je die rol van ‘mogelijkmaker’ kunt nemen en invullen. We hebben het onder meer over: hoe je managers kunt ondersteunen in coachend leidinggeven, hoe je voorbeeldgedrag en interactie-skills kunt bevorderen, hoe je in veranderprocessen medewerkers zélf aan het roer zet én hoe je één beeld naar buiten kunt uitstralen. Verder natuurlijk (Praktijkcongres) volop aandacht voor praktijkervaringen en cases. Genoeg redenen om op dinsdag 10 april aan te schuiven bij dagvoorzitter Annechien Steenhuizen.


Standhouders:
  -  
 
 

  -   
  

 

-   

   


Programma

09.25 OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER

 

09.30 IC: BESTAAT DAT OVER VIJF JAAR NOG?


De impact van de veranderende samenleving is groot. Zowel op organisaties als op het communicatievak. De communicatiefunctie van de toekomst is geen adviesfunctie meer maar maakt onderdeel uit van het primaire proces dat in de directiekamer begint. Wat betekent dat voor jou als (interne) communicatieadviseur? Welke toegevoegde waarde kun je leveren? En wat voor capaciteiten heb je daarvoor nodig? Vera de Witte, auteur van ‘De Nieuwe Communicatieprofessional’ deelt haar visie.
Vera de Witte
Directeur Communicatie - VNG

 
10.05 CASE MAASTRICHT UMC+: HOE STIMULEER/FACILITEER JE COACHEND LEIDINGGEVEN?


Bij Maastricht UMC+ hebben IC en HR de handen ineen geslagen om managers te helpen bij coachend leidinggeven. En dan met name bij leiderschapscommunicatie en communicatie bij veranderingen. Welke rol hebben leidinggevenden in (verander)communicatie? Hoe ondersteun je hen in die rol? Hoe hebben IC en HR dat samen gedaan? Wie deed wat? Hoe werkt het uit in de praktijk? Hoe laat je het landen in een nieuwe interne communicatie-aanpak? Wat zijn de struikelblokken? Welke capaciteiten heb je nodig om dit van de grond te trekken? En: wat zijn de leerpunten tot nu toe?
Saskia Eggen - Sr. Communicatieadviseur en Manager Bedrijfsvoering Maastricht UMC+
Marie-Thérèse Vaessens - Programmamanager Leiderschapsontwikkeling Maastricht UMC+

 
10.40 CASE BPOST: FOCUS OP INTERACTIE-SKILLS


Het Belgische bpost ondersteunt haar people managers op de vloer in hun communicatie met hun medewerkers. Niet zozeer voor wat betreft de formele momenten (werkoverleg, beoordelingsgesprekken etc.) maar juist in hun dagelijkse interactie. Waarom is dit zo belangrijk voor bpost? Hoe wordt dit aangepakt? Wat zijn de reacties van de leidinggevenden? Hoe pakken ze het op en wat wordt gedaan met weerstand en/of slecht presteren op dit gebied? Ervaringen en leerpunten.
Regine van Tomme - Directeur Interne Communicatie bpost (België)
Kris Cuypers - Directeur Talent en Development bpost (België)

11.15 OCHTENDPAUZE


11.40 CASE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID: VERANDERING ALS PROEFTUIN VOOR IC


Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een grootschalig verandertraject ingezet met een ambitieuze doelstelling: ‘JenV is een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een veranderende samenleving’. Dat vraagt om een andere manier van werken. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe zorg je voor een positieve verandering? IC Professionals en Veranderdeskundigen werken nauw samen om de dialoog te faciliteren en een podium te bieden voor inspirerende verhalen. De verandering als proeftuin voor het versterken van de interne communicatie. Ervaringen en leerpunten tot nu toe.
Jacqueline Kuyvenhoven - Strategisch Verandermanager Ministerie van Justitie en Veiligheid
Brenda Meijer - Communicatieadviseur Ministerie van Justitie en Veiligheid

 
12.20 CASE DSM: VERANDEREN VAN DE MINDSET


Voor DSM is duurzaamheid een kernwaarde. Maar om dat grote verhaal te verbinden met het dagelijkse werk van medewerkers, is niet altijd makkelijk. DSM is daarom begonnen met een intern verandertraject om medewerkers in staat te stellen die verbinding te gaan maken. Met storytelling workshops om de dialoog te stimuleren. En een toolkit om medewerkers te helpen het verhaal verder te vertellen. Maar het traject gaat verder. Het sluit ook aan bij issue- en stakeholdermanagement en marketing om zo ook extern de dialoog te versterken. Nelleke Barning vertelt over de ups & downs bij het veranderen van de mindset.
Nelleke Barning
Global Director Communications - DSM

 

13.00 LUNCH


13.50 – 14.30 PRAKTIJKSESSIES

CASE 1: WAVIN: ‘LIVING THE BRAND’ TOOLKIT


In het kader van hun brand engagement programma heeft Wavin een toolkit samengesteld voor commerciële managers om hun teams te motiveren merkambassadeurs te zijn en te werken volgens de kernwaarden. De toolkit bevat werkvormen, een script voor de sessies, een presentatie, hand-out en video’s met best practices. Tijdens het jaarlijkse Wavin seminar bereiden de managers zich voor op hun rol als trainer en ontdekken ze de toolkit. Roos Masela vertelt over haar ervaringen.
Roos Masela
Europees Communicatie Manager - Wavin

 
CASE 2: MBORIJNLAND: PRIMING, FRAMING EN NUDGING BIJ FUSIE


Hoe kun je interne communicatie effectief inzetten bij een fusie? Bij de vorming van mboRijnland werden de principes van priming, nudging en framing ingezet. De grondtoon van hun handelen was de waarderende communicatie. Hoe deden ze dat? Met welke middelen? Wat werkte en wat niet? En: hoe kun je deze manier van werken inzetten in jouw organisatie? Ervaringen van Alma Feenstra en Marcel de Jong.
Alma Feenstra - Directeur Marketing & Communicatie mboRijnland
Marcel de Jong - Specialist Interne en Corporate Communicatie mboRijnland

 
CASE 3: WNF: MEDEWERKERS BORREL-PROOF MAKEN


Medewerkers zijn een uithangbord voor je organisatie. In hun contacten met de buitenwereld kunnen ze een belangrijke ambassadeursrol vervullen. Employee Advocacy ook wel genoemd. Maar: Hoe stimuleer je medewerkers om verbinding aan te gaan met externe doelgroepen en de boodschap uit te dragen van je organisatie? Jalbert Kuijper van het Wereld Natuur Fonds licht toe hoe je medewerkers ‘borrel-proof’ maakt.
Jalbert Kuijper
Chief Engagement - Wereld Natuur Fonds

 
CASE 4: GEMEENTE ROTTERDAM: ADOPTIE VAN EEN SOCIAAL INTRANET


Hoe realiseer je vanaf dag één een intranet van iedereen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich direct thuisvoelt op het nieuwe sociale platform? Door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de realisatie ervan, ideeën te genereren, ambassadeurs te werven, concepten te testen en de top het goede voorbeeld te laten geven. Met als resultaat een social intranet waar 11.500 medewerkers gebruik van maken: Petra Berrevoets vertelt over de snelweg ernaartoe én hoe je het levend houdt.
Petra Berrevoets
Strategisch Adviseur Online Media - Gemeente Rotterdam

 
14.35-15.15 COACHING SESSIES

SESSIE 1: INVLOED OP HET ONBEWUSTE


Uitleggen…Voordoen…Beargumenteren… Het zou werken als mensen bewust waren. Dat zijn we niet. Hoe krijg je ze dan enthousiast voor interne communicatie? Via hun onbewuste. We gaan voor eens en voor altijd van ‘Vertellen' naar ‘Impact' met Genieke Hertoghs.
Genieke Hertoghs
Directeur - Genieke.com

 
SESSIE 2: NUDGING IN DE FYSIEKE WERKOMGEVING


Hoe kun je mensen stimuleren om samen te werken of hun onderlinge communicatie te veranderen op het werk? Probeer het eens met nudging. Workplace Nudging stimuleert de ontwikkeling van nieuwe gedragspatronen door medewerkers aan te spreken op hun intrinsieke motivatie. Eefke vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe dit in zijn werk gaat.
Eefke Schramade
Workplace Consultant - WorkWire

 
SESSIE 3: GROEPSDYNAMIEK


Als ‘mogelijkmaker’ heb je als IC Professional ook te maken met het communiceren binnen teams. Heel handig om iets meer te weten over groepsdynamiek: hoe werkt groepsdynamiek precies en hoe kun je dit beïnvloeden? Ameike van der Ven wijdt je in.
Ameike van der Ven
Senior Communicatieadviseur - Involve

 
SESSIE 4: COACHEND ADVISEREN


Wil jij het eigenaarschap voor communicatie meer bij het management en medewerkers leggen? Tijdens deze workshop laat Conny de Laat je kennismaken met coachend adviseren en hoe je als communicatieadviseur op een meer coachende manier een communicatievraagstuk kunt aanpakken.
Conny de Laat
Directeur - Conny de Laat Communicatie | Cocreatie | Coaching

 
15.35 CASE COÖPERATIE VGZ: GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!


Voor haar cultuurprogramma ‘Samen zijn we zinnig bezig’ heeft Coöperatie VGZ goed voorbeeldgedrag als speerpunt genomen. De top beloont ‘zinnige’ acties van medewerkers en deelt hun verhalen op een online platform, tijdens lunch-sessies en met talloze andere middelen. Jeroen Duijvestijn, identiteit- en reputatiemanager bij VGZ, vertelt over hoe ze directie, managers en teamleiders hierin begeleiden, wat de ervaringen zijn en natuurlijk de resultaten!
Jeroen Duijvestijn
Identiteit- en reputatiemanager - Coöperatie VGZ

 
16.10 CASE BOL.COM: ÉÉN BEELD NAAR BUITEN


Hoe mooi is het als medewerkers zich verbinden met het merk van de organisatie en dat naar buiten toe uitstralen en uitdragen? Bol.com is zo’n organisatie. Veel teamwork, agile werken, belonen van eigen initiatieven, samen successen vieren…het zijn slechts enkele van de ingrediënten die leiden tot een inspirerende cultuur waarin medewerkers blij zijn met hun werk en organisatie en dat ook delen. Annelies Elsendoorn, Interne communicatie specialist bij bol.com geeft een kijkje in de keuken en vertelt wat haar rol is in dit proces.
Annelies Elsendoorn
Interne Communicatie Specialist - Bol.com


16.45 BORREL

  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl