Locatie: Spant! Bussum | Prijs: € 795,-

Als er één veranderproces is dat in alle organisaties gaande is, dan is het wel de ontwikkeling naar een wendbare organisatie. Een organisatie die zich continu aanpast aan nieuwe omstandigheden, waar medewerkers met elkaar samenwerken over afdelingen heen en verbinding zoeken met de buitenwereld. Een uitdaging; zeker ook voor de interne communicatiefunctie. Welke rol kan zij hierin vervullen? En: hoe ziet IC eruit in zo’n wendbare organisatie? Dat zijn de kernvragen waar het om draait tijdens het komende Praktijkcongres Interne Communicatie.

Tijdens het 22e Jaarcongres hoor je van vakcollega’s wat wendbaar werken doet voor de organisatie en voor de interne communicatie. En wat je moet doen om de organisatie zover te krijgen: het ‘los maken’, veranderen van de mindset, creëren van moderne werkplekken,…. In coaching-sessies kun je je verdiepen in je eigen rol/vaardigheden die je kunnen helpen in dit proces. Verder natuurlijk (Praktijkcongres) volop aandacht voor praktijkervaringen en cases.
Genoeg redenen om op dinsdag 9 april aan te schuiven bij dagvoorzitter Art Rooijakkers.

STANDHOUDERS
____________________________________________________________________________________________________________________

                    

__________________________________________________________________________________________________________


Programma

09.30 WERKEN EN COMMUNICEREN IN DE TOEKOMST


Hoe ziet onze toekomstige werkomgeving eruit? Wat verandert de opkomst van robots, ‘machine learning’ en ‘internet of things’ aan hoe we gaan werken en vooral hoe we gaan communiceren in organisaties? En dat is alleen nog maar de techniek. Elkaar snel opvolgende veranderingen, maar ook de aanstormende jongere generaties dwingen ons om onze organisaties anders te structureren en de communicatie anders in te richten. Christian Kromme, Future Watcher en schrijver van het boek ‘Humanification - Go Digital, Stay Human’ geeft een overview van wat ons op dit punt te wachten staat en hoe belangrijk persoonlijke interactie in dit geheel is.

Christian Kromme - Future Watcher

10.10 HOE MAAK JE JE ORGANISATIE ‘LOS’?     CASE GEMEENTE EMMEN

Op weg naar een wendbare organisatie heeft de gemeente Emmen ervoor gekozen om te beginnen met het ‘los’ maken van oude patronen, ingesleten gewoontes en vertrouwde hiërarchische lijnen in de organisatie. Renate Zuidema, programmamanager organisatieontwikkeling, vertelt hoe ze dat hebben gedaan met behulp van Verbeelders, TransVormers en een Vliegende Communicatiebrigade. Maar ook door aandacht te besteden aan persoonlijk leiderschap, bevlogenheid en situationeel en slagvaardig organiseren. Ervaringen, lessen en een blik op de volgende stap naar meer doelsturing.
Renate Zuidema
Programmamanager Organisatieontwikkeling - Gemeente Emmen

10.40 DE COMMUNICATIEAFDELING IN EEN AGILE OMGEVING     CASE ING

ING is een van de voorlopers van agile organisaties in Nederland. Inmiddels staan er 4 jaar op de teller. Wat heeft agile werken veranderd aan de cultuur en de communicatie binnen de organisatie? Welke rol vervult de afdeling communicatie (Centre of Expertise Communications & Brand Experience) in het geheel? Wat zijn de belangrijkste inzichten? Joyce Hulst, area lead Interne en Externe Communicatie Nederland en België, was erbij vanaf het eerste uur en deelt graag haar ervaringen.
Joyce Hulst
Area Lead Interne en Externe Communicatie Nederland en België - ING


11.30 ‘WIJ ZAANSTAD’     CASE GEVANGENIS ZAANSTAD


Beter samenwerken, meer werkplezier! Zo luidde het doel van het verandertraject in het Justitieel Complex Zaanstad. Samen met het MT, Change en Communicatie is dit cultuur-verandertraject voor het personeel opgepakt. We horen de ervaringen van deze drie spelers. Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur Harry Lefferts vertelt over het waarom van deze stap en wat zijn rol is in het geheel. Puck Bossert licht vanuit Change toe hoe het gelukt is om van onderaf beweging te krijgen en wat de resultaten zijn in termen van medewerkers-tevredenheid. En Sylvia Vodde laat zien welke communicatie-instrumenten hieraan hebben bijgedragen.

Harry Lefferts - Plv. Vestigingsdirecteur - Justitieel Complex Zaanstad
Puck Bossert - Interim Change Manager - Justitieel Complex Zaanstad
Sylvia Vodde - Communicatieadviseur - Justitieel Complex Zaanstad


12.00 SAMEN ‘NEW WAYS OF WORKING’ CREËREN     CASE HEINEKEN

HEINEKEN heeft de nieuwe inrichting van haar gebouw aangegrepen om de mindset van medewerkers ‘losser’ te maken, op weg naar een agile organisatie. In co-creatie met medewerkers is de nieuwe werkplek UNIVERSE bedacht en ingericht: future proof qua technologie, slimmer gebruik makend van de ruimte en verleidend tot meer onderlinge interactie en samenwerking. Hoe verliep het proces? Wat is het resultaat? En wat doet de nieuwe werkomgeving voor de cultuur en het werkplezier?

Mathijs Schaft - Facility & Workplace Manager - HEINEKEN Int.
Sjanet Bonte - Interim Project- en Change Manager - HEINEKEN Int.


13.30-14.10 PRAKTIJKSESSIES

SESSIE 1: EMPLOYEE EXPERIENCE IN DE EMPLOYEE JOURNEY     CASE VITENS

Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater kent steeds nieuwe uitdagingen die om een toekomstbestendige organisatie vragen. Vitens moet vernieuwen. Verder digitaliseren. Nog klantgerichter worden. Dat lukt alleen met vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, elke dag het beste van zichzelf geven en bijdragen aan de ambities van Vitens. Daarom werkt Vitens aan de employee experience gedurende de gehele employee journey. Christien de Kanter en Wenda Bolink nemen je mee op deze reis.

Christien de Kanter - Manager Strategie- en Verandercommunicatie - Vitens
Wenda Bolink - Strategy Consultant - PROOF

SESSIE 2: AGILE WERKEN, DE DAGELIJKSE PRAKTIJK     CASE ING

Irma Luijken, product owner van een van de 7 squads op de afdeling Communicatie bij ING neemt je mee in de wereld van daily stand ups, sprintwissels, retro's en het formuleren van epics & stories. Hoe bewaak je de purpose van je squad, deal je met stakeholders en ga je om met adhoc werkzaamheden? Waar zit de winst van agile werken en hoe verzilver je die? Irma werkt ruim zeven jaar bij ING en heeft de hele transformatie naar agile werken meegemaakt.
Irma Luijken
Product Owner - ING


SESSIE 3: ALS JE OPNIEUW ZOU KUNNEN BEGINNEN…..     CASE OUDER- EN KINDTEAMS A'DAM 


Ouder- en Kindteams Amsterdam is een netwerkorganisatie, opgebouwd met medewerkers uit vele organisaties. Eerst als joint venture met ruim 20 organisaties en vanaf januari 2019 als zelfstandige stichting. Iris Clarkson laat zien hoe zij hun organisatie hebben ingericht volgens de nieuwe principes met veel ruimte voor de zelfstandige professional, laagdrempelig en transparant. Werkend vanuit de bedoeling. Hoe vertalen deze principes zich naar de interne communicatie? Hoe halen ze de gezamenlijke identiteit boven water? Welke rol speelt het sociaal intranet?

Iris Clarkson
Communicatieadviseur - Ouder- en Kindteams Amsterdam


SESSIE 4: ADOPTIE VAN EEN SOCIAAL INTRANET     CASE ROC RIJN IJSSEL

Een sociaal intranet kan er nog zo mooi uitzien, als er maar een klein clubje medewerkers gebruik van maakt, is het zonde. ROC Rijn IJssel won in 2018 de Berlin Intra.NET Award voor de succesvolle manier waarop ze het sociale intranet (Plein) bij haar medewerkers heeft geïntroduceerd. Alle medewerkers zijn ingelogd en inmiddels maakt meer dan 50% van hen dagelijks gebruik van Plein. Projectleider Doreen Borneman deelt haar ervaringen.

Doreen Borneman
Sr. Adviseur Interne Communicatie - ROC Rijn IJssel


14.15-15.00 COACHING-SESSIES

SESSIE 1: COACH, VERANDERMANAGER OF FACILITATOR?

Welke richting wil jij zelf op in je vak: voel je je meer thuis als coach? Wil je liever midden in een (verander)programma staan? Of ben jij juist degene die (een betere) communicatie door anderen mogelijk maakt? En welke dilemma’s kom jij daarin tegen? Groepsgesprek onder leiding van Maaike Buijsman.

Maaike Buijsman
Zelfstandig (Team)coach


SESSIE 2: POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Hoe kun je door (positieve) psychologie medewerkers zelf-redzamer maken; hen helpen om oplossingsgericht te werken? Monique Elbers laat zien welke technieken je hiervoor kunt inzetten.
Monique Elbers
Strategisch Bestuurs-communicatieadviseur - Gemeente Nieuwegein


SESSIE 3: HOE KUN JE ÉCHT CONTACT MAKEN?

Betekenisvol contact maken in je relaties en op de werkplek is een essentiële vaardigheid in organisaties waarin medewerkers steeds minder in afdelingen werken maar meer en meer in netwerken. Mirjam Kibbeling laat zien aan de hand van transactionele analyse hoe je betekenisvol – en dus ‘echt’– contact maakt.

Mirjam Kibbeling
Eigenaar - STILWERKT 


SESSIE 4: DE KRACHT VAN RITUELEN IN ORGANISATIES

Grote gebeurtenissen vieren of verwerken we met rituelen. Met symbolen en handelingen geven we richting aan emoties wanneer woorden tekort schieten. Wat is een ritueel en waarom zijn rituelen zo krachtig? Hoe kan het bewust inzetten van rituelen leiden tot een beter resultaat voor medewerkers en organisatie? En wat is jouw rol als communicatie-professional hierin? Ameike van der Ven neemt je mee.

Ameike van der Ven
Directeur - Dit Heeft Zin


15.20 ‘ANDERS DURVEN DOEN’     CASE SPAARNE GASTHUIS

Traditionele wegen bewandelen werkt niet meer. Het Spaarne Gasthuis is onder leiding van manager marketing & communicatie Augusta Noya continu bezig met vernieuwing. Niet om het iedere keer anders te doen. Maar vooral om goed de focus op de klant, de patiënt, te leggen. Niet met grootschalige veranderprogramma’s maar met gedurfde projecten die stuk voor stuk bijdragen aan een andere mindset. Zoals bijvoorbeeld het gala van de vrouwenkwalen. Taboedoorbrekend voor extern en baanbrekend voor intern. Augusta neemt je mee in deze aanpak. Niet eenvoudig, veel hobbels maar met uiteindelijk veel succes!

Augusta Noya
Hoofd Marketing & Communicatie - Spaarne Gasthuis


16.00 IMPACT AAN DE DIRECTIETAFEL ….. MAAR DAN ÉCHT!

Waarom neemt de directie mijn advies niet over? Hoe kom ik aan tafel? Hoe breng ik mijn toegevoegde waarde voor het voetlicht? Waarom is echte impact zo lastig? Omdat mensen onbewust zijn. Ter afsluiting en ter inspiratie laat Genieke Hertoghs zien wat de link is tussen deze twee zaken. Ze inspireert je met concrete technieken. Het effect? Echte impact! Verplichte kost voor elke IC-Professional...

Genieke Hertoghs
Partner - Subconscious Impact

16.30 BORREL

  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl