Locatie: NH Jan Tabak Bussum | Prijs: € 795,-

Adviseur of Trusted Advisor? Vertrouwen moet je verdienen! 

Nederland telt evenveel communicatieadviseurs als bondscoaches. Een slordige 16 miljoen…
Want net als voetbal is communicatie een onderwerp waar iedereen verstand van meent te hebben. Dat zorgt er in bedrijven en andere organisaties vaak voor dat de corporate communicatie-verantwoordelijke minder gezag heeft dan -bijvoorbeeld- de bedrijfsjurist, de controller of de risk manager. Toch is iedereen het erover eens dat de reputatie van de organisatie en haar leiders van het allergrootste belang is voor het welslagen van de missie en de strategie van het bedrijf.
Wat maakt dan dat de invloed van communicatieverantwoordelijken op de boardroom vaak zo gering is? En hoe zorg je ervoor dat je als communicatieadviseur van de directie serieus wordt genomen, en dat jouw adviezen op waarde worden geschat?

Tijdens deze eendaagse masterclass maken Edwin van Wijk en Charles Groenhuijsen, ervaren boardroom consultants van strategisch communicatieadviesbureau Value@Stake, inzichtelijk hoe je een trusted advisor wordt. Een vertrouwenspersoon voor het topmanagement, wiens mening ertoe doet. Ze gaan in op de eigenschappen die je als boardroom-adviseur moet hebben en hoe je het vertrouwen van je bazen wint. Maar ook hoe je grip houdt op de manier waarop jouw organisatie en haar leiders in de publiciteit komen. Profiteer van deze kans!Programma

09.00 Registratie en koffie

09.30 Inleiding en kennismaking
* Ben je een adviseur of een trusted advisor?
* Uitwisseling van ervaringen met de boardroom

10.00 Hoe win je het vertrouwen van de Board? (intern)
* Eigenschappen en competenties van de Trusted Advisor
* Zonder integriteit geen vertrouwen

11.00 Ochtendpauze

11.15 Make him/her shine! (extern)
* Voorbeelden van geslaagde en rampzalige publieke optredens
* Houd je baas heel! Hij heeft maar 1 reputatie…(dus train en coach hem)
* Neem (en houd) de mediaregie!

12.30 Lunch

13.30 Uitwerken cases in groepen

14.30 Simulatie: ‘boardroom-advies’

15.00 Middagpauze

15.15 Simulatie: ‘boardroom-advies’

16.00 Vijf stappen en 10 tips om een (betere) Boardroom Advisor te worden

16.30 Vragen en slotopmerkingen/evaluatie

17.00 Borrel
  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl