Locatie: Spant! Bussum | Prijs: € 795,-

Om meer inzicht te krijgen in het profiel van de huidige woordvoerder, zijn of haar visie op het vak en op de journalistiek, heeft Corner-Stone hiernaar in samenwerking met Bartho Boer een online onderzoek uitgevoerd onder persvoorlichters/woordvoerders. Gelijktijdig heeft Corner-Stone - i.s.m. de NVJ - een soortgelijk onderzoek gehouden onder journalisten. Klik op de afbeelding hierna om de rapportage van beide onderzoeken te downloaden.

Praktijkcongres Succesvol Persbeleid 2018

We hebben te maken met een nieuwe mediarealiteit. Het vertrouwen in de traditionele nieuwsmedia is laag, met name onder de jongere generaties. We geloven meer in wat ‘gewone’ mensen te zeggen hebben. Facebook, Snapchat, Google, WhatsApp, … de nieuwe generatie groeit ermee op. Tegelijkertijd zoeken organisaties steeds vaker direct de dialoog. Via social media maar ook door persoonlijke ontmoetingen. Persbeleid krijgt een bredere invulling. Meer gedifferentieerd en gericht op de verschillende stakeholders. Hoe richt je dat in?


Tijdens het Jaarcongres 2018 kijken we o.m. naar geloofwaardigheid, converseren met je achterban, eigen media, crossmediale contentstrategie en de plaats die ‘ouderwets’ mediacontact inneemt in het veranderende spectrum. Na het succes van Het Grote Woordvoerdersonderzoek van vorig jaar, breiden we het dit jaar uit met Het Grote Journalistenonderzoek i.s.m. de NVJ. En verder natuurlijk (Praktijkcongres) volop aandacht voor praktijkervaringen en cases. Kortom: genoeg redenen om op 9 oktober aan te schuiven bij dagvoorzitter Jort Kelder.Programma

09.30 WIE OF WAT GELOVEN WE NOG?


Er is sprake van een groeiend wantrouwen in de maatschappij. Niet alleen de overheid, gevestigde instanties en bedrijven, maar ook de media worden minder vertrouwd. Aristoteles stelt al dat je geloofwaardigheid je belangrijkste overtuigingsmiddel is. In tijden van fakenews geloven we meer in peers, opinieleiders maar vooral ook ‘gewone’ mensen. En dat heeft consequenties voor de wijze waarop persvoorlichters hun nieuws het beste kunnen communiceren. Jaap de Jong over de traditionele bouwstenen deskundigheid, eerlijkheid en welgezindheid en de huidige verschuiving naar authenticiteit en transparantie aan de hand van recente praktijkvoorbeelden.
Jaap de Jong
Hoogleraar Journalistiek & Nieuwe Media - Universiteit Leiden


10.00 IN DIALOOG MET JE STAKEHOLDERS: DIRECT OF VIA INFLUENCERS


Influencers kunnen vóór, maar ook tegen je werken. Hoe ga je met hen om? Marloes van der Laan van Uber gaat vaak met hen het gesprek aan via social media. Op basis van de impact en toon van de boodschap, bepaalt ze of en hoe ze reageert. Charlotte Meindersma geeft via haar veelgelezen weblog juridisch advies aan ondernemers en wordt regelmatig als belangrijk influencer gequoot in de traditionele nieuwsmedia. Gijs Moonen werkt vanuit Lewis PR vaak met influencers. Een interessant drie-gesprek over het reageren op en samenwerken met influencers.
Marloes van der Laan – Communications Manager EU Affairs & Northern Europe - Uber
Gijs Moonen – Head of Consumer & Digital - Lewis
Charlotte Meindersma – Social Media Jurist - Charlotte’s Law


10.30 HET HEFT IN EIGEN HAND

Deels uit onvrede over de wijze waarop sommige traditionele media opereren, deels omdat hun invloed/geloofwaardigheid tanende is en ook deels omdat het mogelijk is, nemen steeds meer organisaties het heft in eigen hand. Ze brengen zelf hun eigen media uit, claimen opinieleiderschap, benaderen politici en andere stakeholders…. Hoe richt je dat in? Gesprek met drie vernieuwende communicatieprofessionals. Hoe pakken zij het aan? Welke keuzes maken zij? En welke rol spelen de traditionele media nog in hun persbeleid?
Marc Lamers – Corporate Directeur Communicatie & Marketing - WUR
Mirjam Otten – Directeur Communicatie - Politie Nederland
Kees Boef – Directeur Communicatie - Achmea


11.00 PAUZE

11.30 CROSSMEDIALE CONTENT STRATEGIE

Om de uitkomsten van haar onderzoeken maximaal te laten landen in de samenleving, hanteert het CBS een crossmediale benadering. Richting de pers, maar ook richting andere stakeholders. Het onafhankelijke CBS weet meer over Nederland dan wie dan ook. Daarvan gebruik makend heeft Mike Ackermans, hoofdredacteur bij het CBS, een doelgerichte en efficiënte nieuwsorganisatie gebouwd die ervoor heeft gezorgd dat het CBS nu een van de meest gebruikte bronnen is voor de Nederlandse media. De verhalen, voorzien van een duidelijke storyline en visueel toegelicht met infographics en video, komen dagelijks bij miljoenen Nederlanders binnen. Een kijkje achter de schermen.
Mike Ackermans
Hoofdredacteur - CBS Communicatie & Nieuws


12.00 HET GROTE WOORDVOERDERS- EN JOURNALISTENONDERZOEK

Na Het Grote Woordvoerdersonderzoek 2017, dat veel stof deed opwaaien, doen we ook dit jaar weer onderzoek naar hun mediagebruik, integriteit, relatie journalisten etc. Op veler verzoek breiden we dit jaar het onderzoek uit met een enquête onder journalisten, in samenwerking met de NVJ. Hoe gaan journalisten om met hun verantwoordelijkheid, hun integriteit? Hoe zien zij de relatie met woordvoerders? Hoe willen ze benaderd worden? En: wat vinden zij van de pro-activiteit van organisaties om steeds meer zelf met hun boodschap naar buiten te komen?
Bartho Boer presenteert de resultaten, waarna Jort Kelder in gesprek gaat met een woordvoerder die journalist is geweest: Yvonne Wiggers, tot mei 2018 Plv. Hoofd Persvoorlichting Ministerie JenV. En een journalist die (korte tijd) woordvoerder is geweest: Pieter Klein, RTL Nieuws.
Bartho Boer
Yvonne Wiggers – tot mei 2018 Plv. Hoofd Persvoorlichting Ministerie JenV
Pieter Klein – Redacteur/Columnist - RTL Nieuws


13.00 LUNCH

13.45 ONDER VUUR DOOR SEKSUEEL WANGEDRAG

Net als enkele andere hulporganisaties kwam ook Artsen zonder Grenzen onlangs in het nieuws vanwege seksueel wangedrag van medewerkers. Met veel aandacht in de media, publieke verontwaardiging en politieke discussie tot gevolg. In plaats van te duiken, kwam Artsen zonder Grenzen zelf actief en open naar buiten met feiten en standpunten. Hoe zag het persbeleid van persvoorlichter Rolinda Ferron eruit? Wat ging goed en wat minder goed? En wat vindt journalist Marie-José Kleef van het gevoerde persbeleid van hulporganisaties over deze kwestie in het algemeen en van Artsen zonder Grenzen in het bijzonder?
Rolinda Ferron – Persvoorlichter - Artsen zonder Grenzen
Marie-José Kleef - Freelance Journalist voor o.m. De groene Amsterdammer, BNNVARA, NTR, VPRO, EO en AVROTROS


14.15 ACTIE VOEREN TEGEN ROKEN

Longarts Wanda de Kanter is een van de crusaders tegen roken. Met platforms als Nederlandstoptnu.nl en Tabaknee.nl, de vele mediaoptredens en niet te vergeten de veelbesproken aangifte tegen de tabaksindustrie, zet ze dit maatschappelijk probleem hoog op de agenda. Weinig middelen worden geschuwd, zo blijkt ook uit de naming & shaming van bestuurders van tabaksfabrikanten. Wat is haar persstrategie? Welke kanalen gebruikt ze? En hoe maakt ze haar boodschap geloofwaardig? Verslaggever Nieuwsdienst Victor Schildkamp van het AD heeft veel bericht over dit onderwerp. Wat vindt hij van de media-aanpak van Wanda de Kanter?
Wanda de Kanter – Longarts - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Victor Schildkamp – Verslaggever Nieuwsdienst - AD


14.55 PAUZE

15.15 HAAGSE BURGEMEESTER OMARMT SOCIAL MEDIA

De gemeente Den Haag wil binnen een jaar de gemeente zijn met de meest zichtbare burgemeester op social media. Bij haar start als burgemeester had Pauline Krikke nog de nodige social media-koudwatervrees, maar inmiddels heeft ze Instagram en Facebook helemaal omarmd. Zij en haar team delen van alles: van onschuldige foto’s met de hond op het strand tot inhoudelijke boodschappen over belangrijke onderwerpen als veiligheid, radicalisering of huiselijk geweld. Waarom legt burgemeester Pauline Krikke op deze manier de verbinding met de mensen in de stad? Welke keuzes zijn gemaakt? Waarom bijvoorbeeld geen Twitter en wel Instagram? Wat is de rol van de woordvoerder en de onlangs aangetrokken online communicatieadviseur? En wat vindt de burgemeester er zelf eigenlijk van na anderhalf jaar? Jort Kelder spreekt erover met team-Krikke.
Daan Bonenkamp - Woordvoerder burgemeester Pauline Krikke - Gemeente Den Haag
Anne Ruth Schussler - Online Communicatieadviseur - Gemeente Den Haag


15.50 ALS EMOTIE DE OVERHAND HEEFT


Iedereen kent wel de beelden: de patiënt die geen (dure) medicijnen meer krijgt, de herten die moeten worden afgeschoten, de Groninger wiens huis scheuren
vertoont door een aardbeving …. Hoe ga je om met de emotie die gepaard gaat met het uitlichten van dat persoonlijke verhaal? Als organisatie die in het beklaagdenbankje zit, heb je het altijd fout gedaan. Michiel Geldof van Zorginstituut Nederland, Joke Bijl van Staatsbosbeheer en Hein Dek van de NAM over hun ervaringen en journalist Puck Scheres van Radar over hoe zij omgaat met dergelijke precaire onderwerpen.
Joke Bijl – Woordvoerder - Staatsbosbeheer
Michiel Geldof – Woordvoerder - Zorginstituut Nederland
Hein Dek – Woordvoerder - NAM
Puck Scheres - Redacteur - Radar


16.25 CASE VAN HET MOMENT: 'DE ZAAK LILI EN HOWICK'
Na 10 jaar onzekerheid kregen Lili en Howick alsnog een verblijfsvergunning. Een verrassende ontknoping na jarenlang actievoeren, lobbying, aandacht vragen via de media en het motiveren van burgers om steun uit te spreken. Onder druk hiervan maakte staatssecretaris Harbers op de valreep gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. Reden genoeg om “de zaak Lili en Howick”  te behandelen als ‘CASE VAN HET MOMENT’.
Burgerbeweging DeGoedeZaak was tot op het allerlaatste moment nauw betrokken. Via de media maar vooral ook via influencers (politici, opinieleiders,…….) voerde ze haar campagne. En met succes! Jort Kelder gaat in gesprek met Myrthe Hilkens, bestuursvoorzitter van DeGoedeZaak (en oud-PvdA-Kamerlid) over haar ervaringen.
Myrthe Hilkens
Bestuursvoorzitter - DeGoedeZaak

 
17.00 BORREL

  • Corner-Stone Marketing & Sales Programmes BV
  • Lorentzplein 34, 2012 HJ Haarlem
  • 023 - 542 19 26
  • info@corner-stone.nl